1297/2017 1297/2017 - ΚΑΡΠΑΘΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ.ΝΟΤΙΕΣ ΑΚΤΕΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΔΕΤΩΝ.

14/08/2017 - 12:28:28

ΚΑΡΠΑΘΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ.ΝΟΤΙΕΣ ΑΚΤΕΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΔΕΤΩΝ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΝΑΥΔΕΤΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ: ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 60 ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ: 2-3 Ν.ΜΙΛΙΑ ΥΨΟΣ: 0,7 ΜΕΤΡΑ. ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ: 35 52 59Β - 027 47 02Α 35 53 01Β - 027 47 04Α 35 53 01Β - 027 47 07Α ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.