1278/2017 1278/2017 - ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ.ΦΑΝΟΣ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

08/08/2017 - 12:09

ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ.
ΦΑΝΟΣ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ:
36 09 18Β - 029 36 12Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.