Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1179/2017 1179/2017 - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΙΜΩΛΟΣ. ΥΠΑΡΞΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ.

20/07/2017 - 12:06

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΙΜΩΛΟΣ. ΥΠΑΡΞΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΥΦΑΛΟ ΚΑΤΕΡΓΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΕΣΗ: Α) 36 46 22Β - 024 34 03Α Β) 36 46 19Β - 024 34 02Α