1156/2017 1156/2017 - ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΝΩΝ

17/07/2017 - 13:20:39

ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΝΩΝ:
Α) ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
36 47 55Β - 022 46 41Α
Β) ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
36 47 56Β - 022 46 40Α