1102/2017 1102/2017 - ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ.

05/07/2017 - 12:21

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ:
37 44 29Β - 024 04 16Α
37 44 26Β - 024 04 21Α
37 44 22Β - 024 04 27Α
37 44 17Β - 024 04 33Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.