1015/2017 1015/2017 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. Ν. ΛΕΥΚΑΔΑ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

19/06/2017 - 12:43:52

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
Ν. ΛΕΥΚΑΔΑ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ,ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΩΝ 300 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017.ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.