938/2017 938/2017 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ.ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΜΕΝΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ.ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.

07/06/2017 - 12:13:09

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ.ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΜΕΝΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 47 55B - 024 30 14A
(WGS 84)
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.