912/2017 912/2017 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΦΑΝΟΣ 'ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ' ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

02/06/2017 - 12:32

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΦΑΝΟΣ 'ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ':
37 43 12Β - 023 56 42Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.