890/2017 890/2017 - ΒΟΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΝΩΝ

31/05/2017 - 13:49

ΒΟΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΝΩΝ:
Α) ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 14 34Β - 23 15 56Α
Β) ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 14 31Β - 23 16 04Α