818/2017 818/2017 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΦΑΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

18/05/2017 - 12:24

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΚΕΦΑΛΗ Ν.ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ
ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΑΛΙΕΩΝ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
38 02 18Β - 023 33 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.