811/2017 811/2017 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ. ΝΑΥΑΓΙΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

16/05/2017 - 12:08

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ.
ΝΑΥΑΓΙΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
37 59 55Β - 024 45 44Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.