658/2017 658/2017 - ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ.ΝΗΣΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΑΥΔΕΤΩΝ.

24/04/2017 - 12:18

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ.ΝΗΣΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ. ΝΑΥΔΕΤΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ:
Α) 37 17 30Β - 027 05 23Α
Β) 37 17 30Β - 027 05 28Α
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΣΑΝ.