629/2017 629/2017 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

18/04/2017 - 12:16:52

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ '8΄' 4ΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 49 18Β - 025 54 12Α.
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.