610/2017 610/2017 - ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ.ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΟΛΙΜΝΟΣ ΑΠΟΚΟΠΗ ΝΑΥΔΕΤΩΝ.

10/04/2017 - 13:00

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ.ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΟΛΙΜΝΟΣ ΝΑΥΔΕΤΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ:
Α) 37 03 21Β - 027 05 40Α
Β) 37 03 26Β - 027 05 39Α
ΑΠΕΚΟΠΗΣΑΝ.