605/2017 605/2017 - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ

10/04/2017 - 12:44

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΕΣΕΙΣ:
Α) 38 13,921Β - 021 36,975Α
Β) 38 13,417Β - 021 33,274Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ