581/2017 581/2017 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ΑΝΕΛΚΥΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΝΟΥ.

06/04/2017 - 12:29:52

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ:
Α)ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ:
38 37 34,6Β - 020 36 15,8Α.
Β)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΑΝΟΥ 13 ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ 8 ΜΕΤΡΑ 2 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 37 35,8Β - 020 36 17,3Α