531/2017 531/2017 - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑ. ΦΑΝΟΙ ΝΑΥΔΕΤΩΝ ΟΡΜΟΥ ΦΗΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

27/03/2017 - 12:58

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑ.
ΟΡΜΟΣ ΦΗΡΩΝ.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΑΝΟΙ ΝΑΥΔΕΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ:
1. 36 25 04Β - 025 25 32Α
2. 36 24 47B - 025 25 33A
3. 36 24 40B - 025 25 32A
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.