514/2017 514/2017 - ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΑΝΟΥ.

27/03/2017 - 12:20

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 512/2017 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟ.
ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΗ:
37 38 48B - 021 19 42A
(WGS 84)
ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΟΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΦΑΝΟΥ:
37 38 49Β - 021 19 39Α
(WGS 84)