483/2017 483/2017 - ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΡΜΟΥ ΒΟΤΣΗ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΝΩΝ

21/03/2017 - 12:22

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΡΜΟΥ ΒΟΤΣΗ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΝΩΝ:
Α) ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 08 53Β - 023 52 26Α (WGS - 84)
ΥΨΟΣ:8 ΜΕΤΡΑ. ΕΜΒΕΛΕΙΑ:3 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ.
Β) ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 08 55Β - 023 52 26Α (WGS - 84)
ΥΨΟΣ:8 ΜΕΤΡΑ.ΕΜΒΕΛΕΙΑ:3 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ.