361/2017 361/2017 - ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ

03/03/2017 - 12:09

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ.ΥΠΑΡΞΗ ΠΛΩΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
36 31 07Β - 022 59 26Α
36 30 54Β - 022 59 24Α
36 30 54Β - 022 59 13Α
36 30 54Β - 022 59 24Α
ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜAIΝΟΥΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WGS 84
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.