308/2017 308/2017 - ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 1233/2016 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ. ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ.ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

22/02/2017 - 13:07

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑΣ 1233/2016.
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ.ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑΥΑΓΙΟ Φ/Γ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΣΕ ΘΕΣΗ:
35 55 00Β- -027 51 00Α.