282/2017 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΦΑΛΗΡΟΥ.ΣΒΕΣΗ ΦΑΝΟΥ.

20/02/2017 - 13:30

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΦΑΛΗΡΟΥ.ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ.ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 56 12Β - 023 41 18Α.
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.