103/2017 103/2017 - ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ. ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

20/01/2017 - 12:04

ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 36 26Β - 026 17 21Α
WGS 84
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ