62/2017 62/2017 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ.ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ.

13/01/2017 - 11:36

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ.ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΧΩΣΕΙΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ.