1488/2016 1488/2016 - ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ.

15/11/2016 - 13:50

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ.ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΒΥΘΟΣ
ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: (ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ED50)
40 38 09.00Β - 022 53 51.00Α
40 38 09.00Β - 022 53 49.00Α
40 38 11.00Β - 022 53 51.00Α
40 38 11.64Β - 022 53 59.22Α
40 38 14.64Β - 022 53 57.22Α
40 38 16.64Β - 022 53 53.22Α
40 38 11.64Β - 022 53 47.22Α
40 38 15.64Β - 022 53 49.22Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.