1398/2016 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΑΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

01/11/2016 - 12:33

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΑΣ.
ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ :
38 10 06Β 021 34 54Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.