1385/2016 1385/2016 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ.

31/10/2016 - 12:32

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΟΡΟΥ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
A) 38 09 03B 020 46 57A
B) 38 08 59B 020 46 48A
Γ) 38 09 11Β 020 46 40Α
Δ) 38 09 17Β 020 46 53Α