1363/2016 1363/2016 - ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΝΩΝ

26/10/2016 - 12:08:00

ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΝΩΝ:
Α)ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
36 29 01Β - 023 08 44Α ΥΨΟΣ:8
ΜΕΤΡΑ.ΕΜΒΕΛΕΙΑ:3 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ.
Β) ΛΕΥΚΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
36 29 01Β - 023 08 47Α
ΥΨΟΣ:7 ΜΕΤΡΑ.ΕΜΒΕΛΕΙΑ:3 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ.