1261/2016 1261/2016 - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΕΥΔΗΛΟΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΦΑΝΟΥ

04/10/2016 - 13:45:26

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΕΥΔΗΛΟΥ.ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΑΝΟΥ
ΣΕ ΘΕΣΗ 37 38 04Β - 026 11 08Α.