742/2016 742/2016 - ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΛΙΜΑΝΙ ΥΔΡΑΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΤΡΑΣ.

30/06/2016 - 12:22:23

ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΛΙΜΑΝΙ ΥΔΡΑΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΜΕΤΡΩΝ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΤΡΑΣ.