755/2015 755/2015 - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΥΡΟΥ.

19/01/2015 - 12:00

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ.ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΥΡΟΥ.