730/2015 730/2015 - ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ, ΣΗΤΕΙΑ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

18/01/2015 - 12:00

ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ, ΣΗΤΕΙΑ.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΜΟΧΛΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ 35-11,03Β - 025-54,38Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ