663/2015 663/2015 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΥΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΝΗΣΩΝ ΣΚΟΠΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΡΠΙΔΙ.

17/01/2015 - 12:00:00

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΥΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΝΗΣΩΝ ΣΚΟΠΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΡΠΙΔΙ.. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΑΠΌ ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ.