Εκτύπωση αυτής της σελίδας

638/2015 638/2015 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ. ΑΚΡΑ ΠΟΥΝΤΑ. ΝΑΥΔΕΤΟ ΗΜΙΒΥΘΥΣΜΕΝΟ.

16/01/2015 - 12:00

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ. ΑΚΡΑ ΠΟΥΝΤΑ. ΝΑΥΔΕΤΟ ΗΜΙΒΥΘΥΣΜΕΝΟ
37 57 12Β - 023 33 15Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.