633/2015 633/2015 - ΝΑ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

15/01/2015 - 12:00

ΝΑ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ :
36 47 00 Β - 027 08 48 Α
ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ.