534/2015 534/2015 - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑ. ΜΑΡΙΝΑ ΒΛΥΧΑΔΑΣ. ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΟΥΣ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

12/01/2015 - 12:00

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑ. ΜΑΡΙΝΑ ΒΛΥΧΑΔΑΣ. ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑ ΣΚΑΦΗ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ''VLYXADA FISHING BOAT MARINA'' CH. 10 'H ΣΤΟ ΤΗΛ. +30 2286082119.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.