1224/2016 1224/2016 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΙΝΟΥ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΔΕΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ.

28/09/2016 - 12:46

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΙΝΟΥ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΔΕΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ.
Α) ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΝΑΥΔΕΤΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ:
ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 60 ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ
ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ: 1,5 Ν.ΜΙΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.6 ΜΕΤΡΑ.
B) ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ:
ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 30 ΑΝΑ ΠΡΩΤΟ ΛΕΠΤΟ.
ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ: 3 Ν.ΜΙΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 2,3 ΜΕΤΡΑ.
ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
40 47 54Β - 024 29 36Α
40 48 06Β - 024 29 36Α
40 48 12Β - 024 29 42Α
40 48 06Β - 024 30 00Α
40 47 48Β - 024 30 00Α
40 47 48Β - 024 29 42Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.