523/2015 523/2015 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΜΑΡΙΝΑ ΘΑΣΟΥ. ΑΒΑΘΗ ΥΔΑΤΑ.

10/01/2015 - 12:00:00

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΜΑΡΙΝΑ ΘΑΣΟΥ.ΑΒΑΘΗ ΥΔΑΤΑ ΛΟΓΟ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΘEΣΗ:40 46 50B - 024 42 15A
ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ VHF CH. 12