289/2015 289/2015 - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΝΗΣΟΣ ΚΕΑ. ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

05/01/2015 - 12:00

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΝΗΣΟΣ ΚΕΑ. ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 39 48Β - 024 18 48Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.