14/2015 14/2015 - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΚΡΑΤΑΣ.ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΑ

01/01/2015 - 12:00

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΚΡΑΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ.