Εκτύπωση αυτής της σελίδας

225/2012 225/2012 - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ.ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

31/12/2012 - 12:01

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΕΣΗ:
35 11 59Β - 024 08 10Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.