1201/2016 1201/2016 - ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ.

23/09/2016 - 12:52:20

ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
37 50 53Β - 024 56 53Α
37 50 54Β - 024 56 24Α
ΤΗΡΕΙΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.