1191/2016 1191/2016 - ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΟΥ.

22/09/2016 - 12:23:46

ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ:
35 20 36B - 025 08 54A
ΤΗΡΕΙΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.