1184/2016 1184/2016 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΘΩΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

20/09/2016 - 12:41:54

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΘΩΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ - ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑ KAΘΕ ΑΛΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΩΝ 500 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΘΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
A) 40 23 08Β - 023 57 35Α
B) 40 19 30Β - 023 58 30Α