1091/2016 1091/2016 - ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ.

05/09/2016 - 12:58

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 16 ΣE ΘΕΣΗ:
37 43 30Β - 024 09 12Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.