Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1017/2016 1017/2016 - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ.ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΗΚΟΥ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΝΩΝ.

16/08/2016 - 13:59

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ.ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΗΚΟΥ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΝΩΝ:
Α)ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ :
37 36 57Β - 026 17 57Α.ΥΨΟΣ ΦΑΝΟΥ 07 ΜΕΤΡΑ,ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΦΑΝΟΥ 03 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ.
Β)ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ :
37 36 58Β - 026 17 55Α.ΥΨΟΣ ΦΑΝΟΥ 07 ΜΕΤΡΑ,ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΦΑΝΟΥ 03 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ.