1011/2016 1011/2016 - ΚΟΛΠΟΣ ΣΑΡΟΝΙΚΟΥ.ΟΡΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

16/08/2016 - 13:15

ΚΟΛΠΟΣ ΣΑΡΟΝΙΚΟΥ.ΟΡΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ
' TRACARRIER ' ΣΕ ΘΕΣΗ :
37 57 27B - 023 34 00A