972/2016 972/2016 - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΗΜΙΒΥΘIΣΜΕΝΗ ΦΟΡΤΗΓΙΔΑ.

03/08/2016 - 12:43

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΗΜΙΒΥΘIΣΜΕΝΗ ΦΟΡΤΗΓΙΔΑ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 30 29Β - 022 41 13Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.