963/2016 963/2016 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΣΤΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΥΛΟΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΑΥΔΕΤΟ ΑΠΕΚΟΠΕΙ.

01/08/2016 - 13:54

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΣΤΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΥΛΟΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΑΥΔΕΤΟ Α4:
37 58 36Β - 023 32 12Α
ΑΠΕΚΟΠΕΙ.