1351/2014 1351/2014 - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ-ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ

31/12/2014 - 12:10

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ-ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΙΓΙΟΥ
ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΓΩΓΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 15 52Β - 022 04 36Α
ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ